Navigatie zonder beeld?

 

workshop met vraag"Voor mij werkt dat zo niet."

Met volle energie en enthousiasme begin ik mijn workshop Informatie-tekenen met een kleine uitleg over het waarom en hoe van de kracht van beeld.“Voor mij werkt dat zo niet! Ik heb liever tekst om mijzelf te informeren”, komt er uit de groep. De desbetreffende vrouw kijkt me enigszins uitdagend aan. “Dat kan”, zeg ik. Deze weerstand ken ik: ‘Al dat ge-teken tegenwoordig! Geef mij maar een veilig geschreven rapport.’ 

 

We draaien het om !

Toch gebruikt ook deze dame dagelijks beeld om zich te laten informeren. Dit is echter zo vanzelfsprekend dat het niet meer opvalt. Laten we het omdraaien: stel dat we alle informatie om ons heen tot ons zouden nemen met alleen maar tekst. 

TEKST ETALAGESEen paar voorbeelden:

 • Etalages met teksten op A4 en groter.
 • Bij de makelaar slechts beschrijvingen van huizen, zonder foto.
 • Langs de weg verkeersborden in dezelfde vorm met slechts woorden om de verboden en geboden aan te geven.
 • In de stations de NS picto’s vervangen door woorden en zinnen, in meer talen.
 • Atlassen vol beschrijvingen zonder platen.
 • Je navigatie in de auto met slechts gesproken en geschreven tekst. 

Dat is toch op zijn minst lastig. En waarom?  

 • Al lezend voor de etalage stel je je voor hoe die broek er uit zal zien. De tekst wordt in je hoofd vertaald naar een beeld. Pas dan kun je bedenken: Is dat de broek die ik wil?  
 • De beschrijving van het huis van je dromen geeft een heel ander beeld in je hoofd dan de werkelijkheid is. Alleen tekst geeft omslachtig en onvolledig weer hoe iets er uit ziet. In je hoofd vormt zich daarom een ander beeld dan de werkelijkheid. 
 • Niet het ronde verbods- en driehoekige gebodsbord geeft je door herkenning vlot en efficiënt informatie, maar steeds opnieuw moet je lezen wat er wel en niet mag en verwacht wordt. Vermoeiender en het ontneemt je een stuk focus op het overige verkeer. En dan heb ik het nog niet over je navigatie in tekst ….
 • Welk beeld van de wereldkaart zouden we hebben als we de afbeelding nog niet eerder gezien zouden hebben?

Beeld is zo een essentieel onderdeel van ons leven dat we ons niet realiseren hoeveel we het gebruiken. 

Waarom die weerstand?

Toch zegt de dame uit de eerste alinea met volle overtuiging dat beeld niets voor haar is. Waarom zegt ze dat dan? Uit de diverse onderzoeken blijkt dat onze hersenen protesteren tegen veranderingen. ‘Zo doen wij dat nooit!’ en ‘waarom moet dat nou weer anders?’ getuigen daar van. Ontkennen van de zin van een verandering, is niet veel anders. Als mensen houden we het graag bij het oude. Dat geldt niet voor alles, maar wel voor iedereen. De een wil erg graag af en toe een andere jurk, de ander draagt zijn broeken het liefst tot de draden letterlijk op zijn. De een wil graag blijven wonen waar hij opgroeide, de ander wil na 5 jaar wel weer eens een andere omgeving. En de een houdt van kijken naar innovatie mogelijkheden en de ander doet het liefst 40 jaar dezelfde taken in dezelfde ruimte. 

Gezocht en gevonden

In mijn schoolperiode had ik het lastig met tekstuele informatie. Mijn creatieve brein heeft gezocht en vond uiteindelijk dat als ik het naar beeld omzette ik het wel makkelijk kon onthouden. Ik tekende mijn samenvattingen in kleuren, schema’s en plaatjes. De kleuren gaf ik een functie. Toen ik mindmaps leerde maken gaf ik een zucht van verlichting. Toen wilde ik weten: hoe werkt het brein? Waarom kan ik nu ineens makkelijk leren? 
tijdlijnBoeken, cursussen en internet hebben mij hierover veel geleerd. Jaren verder ervaar ik niet meer alleen, maar weet ik ook dat beeld essentieel is bij het verwerken van informatie. En niet alleen bij mij. Wij als mens, bestaan inmiddels zo ongeveer 200.000 jaar, en pas 5000 jaar geleden zijn we zoetjes aan begonnen ons te laten informeren via tekst. Daarvoor was die geschreven tekst er namelijk niet en hadden we dus de verhalen, de beelden in ons hoofd en die op papier, hout of steen.  Minstens 195.000 jaar deden we dat op die manier. Dat veeg je in 5000 jaar niet zomaar aan de kant. Onze hoofden werken nog steeds graag met beeld. En weet je, sinds 5000 jaar heb je mensen met de voorkeur voor het onthouden van het plaatje van het woord, én mensen met voorkeur voor het onthouden van het plaatje van het beeld.  

onderbrekenTwee soorten plaatjes

Het plaatje van het woord bestaat slechts uit letters. Het plaatje van het beeld is vollediger: het bevat kleur, vorm en emotie. Dit laatste door de snelle associatie mogelijkheden die kleur en vorm in ons hoofd hebben. Mensen die zaken op deze manier onthouden hebben dus de pré van veel associaties, mogelijkheden en opties te zien. Daarbij komt dat als zij deze opties en mogelijkheden in beeld communiceren met anderen, die anderen datzelfde beeld meenemen. DAt communiceert heerlijk vlot. 

 

 

SAMENWERKENIeder je eigen beeld.

Als je als team al vergaderingen lang bezig bent over bijvoorbeeld de nieuwe manier van samenwerken, kan het zijn dat discussies steeds weer verzanden in detail-discussies. Als het begrip samenwerking verbeeld zou worden, is het heel goed mogelijk dat de visie op samenwerking er bij de diverse collega’s er heel anders uit blijkt te zien. Ieder had zijn eigen beeld en ging ervan uit dat het woord voor iedereen ook hetzelfde beeld zou hebben. Soms ben je je daar niet eens bewust van, tot het vorm krijgt en het niet klopt met hoe jij er over denkt. Wanneer je een bespreking inplant om dit beeld gezamelijk vorm te geven kom je tot de kern en begrijp je elkaar weer. Hierdoor krijg je het gevoel van saamhorigheid terug: ‘bij ons werken we op deze manier samen’.  Dán pas kunnen er echt stappen gezet worden die, door de positieve ervaring, steeds in beeld worden weergegeven. Bijtijds ziet iedereen zo wat er bedoelt wordt, waar de visie of stap aangescherpt dient te worden en hoe zaken zich tot elkaar verhouden.  

Een top-combinatie

Om nog even bij de uitdagende dame terug te komen. Ik kan haar volmondig enigszins tegemoet komen: De combinatie van beeld en tekst is het meest krachtig van allemaal. Als in deze combinatie de essentie weergegeven wordt werkt dit namelijk tweeledig. Een minimale tekst, om verwarring te voorkomen en helderheid te optimaliseren. Een sprekend beeld, dat in ons geheugen blijft plakken en, mits samen opgesteld, veel verbindende details bevat.  
Tekenen als krachtige, verbindende en informatieve vaardigheid. Dat is geen kunst, dat is nog steeds informatie. Niet om het mooie, maar om het informatieve. Een vaardigheid die heel goed aan te leren is. Met name voor hen die op school niet konden tekenen!
de kracht van beeld wit

Ben je nieuwsgierig? Klik hier.

 

 

Tekenen? NEE !

Tekenen en sorry zeggen

blog bierviltje2“Wacht, ik zal het even uitleggen...” en je pakt een pen en een papiertje. “Ja sorry, let niet op mijn tekenkunsten, maar het zit zo....”
En als je dan al tekenend uitlegt, ben je beiden gefocust op het papiertje en valt de rest even weg. De kwaliteit van de tekening is volledig ondergeschikt aan de uitleg die het ondersteunt.

Frustratie

frustratieDe hele basisschoolperiode tekende je. En bij velen tot grote frustratie: de beelden in je hoofd kwamen, verre van identiek, op papier. Om dat onmachtige gevoel nog even aan te dikken kreeg je er ook nog een cijfer voor, wat meestal niet bijdroeg tot een upgrade van je zelfvertrouwen. (Wat hebben leerkrachten toch veel invloed op onze ontwikkeling). Het vervolg was dat je de tekenles ging geinen, het tekenen verguisde en jezelf bezwoer dat tekenen niets voor jou was.

En die frustratie zit diep.

Als je ziet hoeveel volwassenen deze route hebben gelopen is het niet raar dat ik als ik over tekenen begin, naast gelukkig ook enthousiaste mensen, reacties krijg als:

 • “Tekenen is niets voor mij.”
 • “Ik weet niet of dit in onze bedrijfscultuur gewaardeerd wordt.”
 • Minachtende blikken en het negeren van de mogelijkheid van informatie tekenen.

Het niet meer willen tekenen zit diep, omdat de frustratie groot is.

Omschrijven kost 1000 woorden

Als gevolg daarvan zijn we, om toch de beelden in onze hoofden te delen, deze beelden gaan beschrijven. Om de nuances te pakken die we voelen, omschrijven we uitgebreid. Wat lappen tekst tot gevolg heeft. En in deze mega-informatie-tijd zijn dat veel en lange papers. Om die wat te verluchtigen plakken we er foto’s en diagrammen bij, want we weten: de informatie aangevuld met passende plaatjes leest een stuk lekkerder. Dat is algemeen bekend.

Overleggen of overleggen?

overleggenMaar woorden kunnen gevaarlijk zijn. Zonder dat we erg in hebben.
Toen ik laatst bij een bespreking het woord overleg tekende kwam de opmerking: “waar is de leider?”
“Hoe wil je dat ik die vorm geef?” vroeg ik.
Daarna ontstond er een hele discussie: ...de leider met een stropdas... de leider groter... waarom?... waarom een man?... allemaal gelijkwaardig...toch belangrijk voor het onderscheid...iemand moet de beslissingen nemen...ik beslis ook graag mee...
Zo'n simpel voorbeeld van mensen die al jaren overleggen, met ieder onbewust een eigen beeld hiervan in het hoofd. Hun houding in dat overleg wordt bepaald door dat beeld. Nooit is er gesproken over: hoe zien wij overleggen? De kleine tekening bracht dat aan het licht. De discussie bracht helderheid, en de tekening is uiteindelijk naar ieders tevredenheid aangepast. 

Tekenen?  JA

visueel presenteren 2Beeld brengt op deze manier helderheid, verbondenheid en krijgt vlotter de neuzen dezelfde kant op. Een teambespreking, een uitleg, een planning geeft zo uiteindelijk minder warrigheid en oponthoud.
De tekeningen die hiervoor nodig zijn kun je allemaal maken met het tekenalfabet. Met de vormen en lijnen van dit alfabet kun je alles tekenen om helderheid te bieden. Dat zijn niet de ingewikkelde beelden in je hoofd die je niet op papier krijgt, maar juist de ver- ver- vereenvoudigde versies daarvan. Móói tekenen is hier van geen enkel belang. Sterker nog: het werkt beter voor het brein als hij de vertaalslag naar zijn eigen plaatje in het hoofd moet maken. Het plat slaan van de beelden zoals we dat noemen, dát kan iedereen leren. Bij elkaar afkijken en clichés gebruiken zijn de grootste succesfactoren hierbij.

En jij? 

de drempel nemenDurf jij het aan? Teken jij al af en toe wat informatie? In welke situaties? En wat krijg je voor reacties? Ik ben er benieuwd naar.
En wil je met dat alfabet aan de slag? Kijk dan even verder, daar zie je dat in mei en juni een Basistraining start. Na afloop ben jij in staat je uitleg helder visueel uit te leggen.


 

Van verveling naar enthousiast leren

tekst uitlegDank je wel

Als kind en als volwassenen heb ik jaren in de schoolbanken gezeten. Er waren docenten die er voor zorgden dat de ochtend omvloog. Er waren er die de avonden rekten als verse kauwgom. Stijf gezeten en murf geluisterd ging ik terug naar huis. In m’n huiswerk vond ik zaken die over m’n hoofd heen verteld waren. Dank je wel docenten van toen, jullie zijn m’n inspiratie voor gisteren en vandaag!  

Gisteren

Jaren terug stond ik tientallen jaren voor de klas. Wat hield ik van dat vak. Als ik nieuws ging brengen dacht ik uit in welke stappen de stof te verdelen en zo behapbaar te maken. Waar gingen we luisteren, waar gingen we doen? Die afwisseling was voor mij cruciaal. Niet alleen omdat de focus na verloop van tijd verslapte maar ook omdat werken met je handen je hoofd weer op orde brengt. Luisteren, plezier hebben en doen: de magie van leren.

informatif tekenenVandaag

Mijn missie is, na dank aan de docenten van toen, het creëren van een heldere communicatie, heldere overdracht. Mijn kracht is visueel werken in combinatie met mijn enthousiasme. Want wat is het heerlijk om iedere keer weer te merken dat 15 minuutjes uitleg genoeg is om een heel dagdeel intensief bezig te zijn. Serieus, én met plezier. Zelf, én samen. Via voorbeelden naar eigen vondsten. Dus van voorzichtig naar trots en enthousiast. Een dagdeel vol opbouw en doelgericht leren, zittend, lopend, staand. Delen en geven van resultaten en tips.

de drempel nemenGenieten

Het is eenvoudig: Met kleine stappen kun je álles leren. Even luisteren, plezier hebben in de eerste stappen en dan zelf aan de slag. Informatie tekenen kan écht íedereen. De drempel die je voelt is minder hoog dan je denkt. Hieronder staan wat punten die je helpen mij hierin te geloven. :)

Wist je dat

 • · De basis van informatie tekenen ligt in een tekenalfabet?
 • · Dat je met de vormen en lijnen van dat alfabet álles kunt tekenen om informatie visueel over te dragen?
 • · Dat níet kunnen tekenen een voordeel is?
 • · En dat níet móói tekenen juist beter werkt voor het brein van je luisteraar?
 • · Dat afkijken de bedoeling is, en
 • · Dat je na een paar uur de smaak al helemaal te pakken hebt?

visueel uitleggenVoor jou en iedereen

Het is zo mooi om je verhaal met tekeningen te ondersteunen: De essentie in tekening, je verhaal er omheen. Ons brein onthoudt de verhalen zo veel makkelijker. Dat is een dank aan ons associatieve denken in combinatie met de kracht van beeld. En dan met name ter plekke getekend beeld. De focus die dát geeft is net zo vanzelfsprekend als verrassend.

Hoe maak jij je informate-overdracht boeiend? Ben je nieuwsgierig geworden naar het informatie tekenen? Kijk dan even op m’n trainingsaanbod. Je kunt al beginnen voor €45,-. Maak het tekenen tot je tweede moedertaal. Op het viltje in de kroeg, én in het groot voor je groep.

 

 

 

 

 

Publiek wil jouw kennis compact op 'n bierviltje

blog bierviltjeEen bierviltje - In de kroeg leg je iets uit op een bierviltje. Dan wordt je beter begrepen.

De enthousiaste spreker

Vorige week zat ik bij een presentatie. De spreker was een expert in het goed omgaan met je geld. Het beloofde een informatieve avond te worden. Enthousiast begon hij zijn kennis met ons te delen.

Alleen maar luisteren is moeilijk

Tijdens de verbale uitleg begon het publiek druk te schrijven. Veel mensen doen dat. Het lijkt of je dan 'n beteren focus hebt. En zijn deskundigheid wilden zij mee naar huis nemen. Ik teken in zo’n geval meestal ‘n mindmap. Dat is lekker compact, en direct gestructureerd. De geldmeneer liep druk heen en weer en maakte grote gebaren om zijn verhaal kracht bij te zetten.

Op zoek naar de logica

Evengoed was het lastig hem te volgen. Terwijl zijn enthousiasme en kennis beide onomstotelijk aanwezig waren, kreeg ik lastig greep op de logica van wat hij vertelde. Hij leek door zijn kennis heen te hoppen. Ik keek eens om me heen, was ik de enige?

De flow ging liggen

De man naast mij begon iets minder hard te pennen. De dame voor mij fluisterde met haar buurman en zakte iets onderuit. Ik hoorde stoelen schuiven en het gekuch achter me kan ‘n verkoudheidje geweest zijn. Dan hadden meer mensen daar last van....

Een stille expertise ?

Herken je dat? Je expertise zit je in je bloed, je wordt gevraagd er over te komen vertellen, hebt een gemotiveerd publiek voor je en toch begrijpen ze je verhaal niet. Ze noteren aanvankelijk ijverig wat je zegt, maar begrìjpen ??? Ben jij zo slim, of zijn zij dan....?

Jouw unieke brein

Nee, het is jouw uniek brein. De wirwar aan snelwegen die in je hoofd zit. Allerlei linkjes naar diverse sub-onderwerpen van je expertise liggen stevig verankerd in je brein en zijn de toegangswegen geworden naar je kennis hierover. Soepel glijdt je weten, vanaf allerlei kanten, rond in je brein. Dat is een behaaglijk gevoel. Via welke weg je ook in je expertise gebied bezig bent, je kunt het altijd toelichten en toepassen. Ken je dat comfortabele gevoel? Jouw kennis is het waard gedeeld te worden!

Publiek

De slimheid van je publiek hoeft niet ter discussie te staan. Zij hebben, terwijl jij je kennis vergaarde, ook niet stilgezeten. Zij hebben zich in heel andere materie verdiept of in nevengebieden van jouw expertise. Zij hebben slechts àndere verbindingen aangemaakt. Ieders brein heeft zo een uniek netwerk aan verbindingen aangelegd waar ieder van ons moeiteloos zelf in ‘rondrent’. Nieuwe informatie moet daar zijn eigen plaats gaan vinden.

Gebruikersvriendelijk uiteenzetten

De man van het geld, had een enorme geld-beheer-verkeersader in zijn brein. Zijn uitdaging lag in het op een gebruikersvriendelijke manier uiteenzetten van die kennis. Even van die snelweg af, met een visueel en gestructureerd verhaal zou wonderen gedaan hebben. Letterlijk even LATEN ZIEN hoe de zaken in elkaar zitten, luistert zoveel makkelijker en onthoudt zoveel beter. Het luisterbrein zet zich hierdoor in de coöperatieve stand wat betrokkenheid genereert. De tekeningen zullen in hun geheugen gegrift staan. Dat is namelijk de som van de werking van beeld + betrokkenheid.

Uitgedaagd?

Achteraf heb ik aan de bar, op een bierviltje, mìjn expertise uitgelegd: informatie visueel maken. Zijn positieve kijk en enthousiasme maakte hem nieuwsgierig. En jij? Hoe pak jij het aan als je gevraagd wordt je kennis te delen? Hoe vind jij de weg terug van je expertise-snelwegen naar de lanen en straten waar het verhaal begon? Kun jij de auto uitstappen en lopend de kern van je verhaal vinden èn brengen? Ik luister heel graag naar die manier.
Vertel!

 • 1
 • 2

smily Geniet je dag!