Praktisch verduurzamen blok1: WONEN

Ken je dat?

Je bent lekker bezig, fijn werk, genoeg vrije tijd, fijne mensen om je heen en voldoende leeswerk om je aan te scherpen. Goeie mood zou je denken. En toch……. Toch was ik opzoek naar aansluiting bij een groter maatschappelijk iets. Mede door de opleiding EconomyTransformers die ik volg, kreeg de duurzaamheid me steeds meer in zijn greep. Het voelt goed de mogelijkheden binnen dit vraagstuk te kunnen verhelderen met tekeningen.

In De Correspondent 

 vond ik onlangs De Grote Klimaatgids waarin stond: ‘Dit kan jij zélf doen tegen klimaatverandering.’ Nou hou ik erg van praktische informatie, ook teken ik die graag én kwam deze klimaatgids dus prachtig getimed .……Mooi hoe zaken soms op hun plek vallen 😊
Deze gids vertelt dat een gemiddeld Nederlands huishouden per jaar direct 8 ton CO2 , en indirect 12,5 ton CO2 uitstoot. Dat we dat doen vanuit 4 domeinen: WONEN, REIZEN, SPULLEN en VOEDSEL. Én, heel wezenlijk, dat we heel eenvoudig zelf uitstoot kunnen verminderen. Komende weken wil ik deze praktische kennis vanuit deze 4 blokken tekenen.  Ter inspiratie, voor een ieder die wel wil maar (ook) niet weet waar te beginnen. Vandaag blok 1: WONEN

duurzaam wonen 1500

Thuis ben ik graag.

  thuis heeft voor mij de sfeer van: comfortabel, warm, huiselijk, vertrouwd en ‘zoals het bedoeld is’. Als ik koffie wil, is dat er. Een fijne bank, een warme kachel en mensen die me lief zijn. Wonen is heel fijn als dat comfortabel kan. Als ik in deze klimaatgids lees hoe ik dat in het kader van aandacht voor onze aarde kan bezien, wordt ik erg blij. (Kijk voor meer bespaartips hier)

Het goede nieuws is

dat er op verschillende terreinen subsidie gegeven wordt om de warmte binnen je huis te houden, je zelf met één draai aan de knop de cv ketel iets lager kunt zetten, dat je zó kunt overstappen naar een groene stroomleverancier (kijk op https://www.wisenederland.nl/energievergelijker ) en dat zonnepanelen meer opleveren dan de rente van de bank op je spaargeld. (info zonnepanelen) Zo makkelijk kan het dus zijn om zelf al mee te doen in het zorgen voor onze aarde. DOEN! Je geld kun je niet beter besteden en je bewustzijn zal je helpen volgende stappen makkelijker te nemen. Want niet alles hoeft tegelijk…. Veranderen doe je rustig aan. Dan kun jij, en je bezigheden toch allemaal doorgaan. En houdt je gevoe het allemaal bij. :) 

Ben je blut?

Ook dan hier tips. Ik zou zeggen: Succes tot volgende week: blok2. REIZEN.

 

De rots als metafoor

SOC. MEDIA BLOG DE ROTS

Voor mij is een metafoor een manier om grote zaken helder te maken.

Onlangs kwam de metafoor ‘De Rots’ in mijn leven. Graag neem ik je even mee in dat vergelijk. Aanvankelijk had ik op dat bewuste moment behoefte aan een veilige plek, en in mijn hoofd ontstond het beeld van een rustplek. Een kuil in een rots waar ik ongestoord alleen kon zijn, de zon op mijn snoet en de tijd om even pas op de plaats te maken. Ik genoot en putte moed uit dit mooie rust moment.

Verkwikt stond ik op en vervolgde mijn weg.

Mijn enthousiasme speelde me hier parten want, doordat ik de omstandigheden niet voldoende had overzien, viel al snel de donkerte in en kon ik beter een schuilplaats zoeken om te overnachten. Gelukkig bood mijn rots me ook dat onderkomen. Vanuit het holletje bezag ik die volgende ochtend mijn pad. De eenvoudige start die ik waarnam bracht me in flow om deze route te vervolgen en ik verzamelde daardoor moed en kracht om mijn voorgenomen plan uit te voeren.

Het vervolg leek aanvankelijk onmogelijk om te nemen,

maar door de situatie te observeren, vond ik een mogelijkheid. Wat een heerlijk gevoel, het was aan het gebeuren! Mijn enthousiasme temperde wat toen ik bijna bovenaan was. Een gevaarlijk stijl stuk lag voor me. Hiervoor had ik hulpmiddelen nodig. Toen ik goed keek, zag ik dat anderen hier ook al geweest waren. Ik onderzocht hun achtergelaten materiaal en voorzichtig en goed doordacht begon ik aan de laatste klim.

Onoverwinnelijk voelde ik me,

toen ik bovenop die enorme rots mijn armen strekte en mijn pad, en alles daaromheen overzag. Wat een enorme voldoening.

Ondernemen is voor mij, ook, als zo een wandeling op dit rotsige pad.

Actie, enthousiasme, wachten, doorzettingsvermogen, observeren, doen, uitproberen en bereiken. Als ik aan het eind van dit jaar terugkijk zie ik een pracht pad van de afgelopen paar jaren en al de bovengenoemde werkwoorden, en meer, hebben me begeleid. Sterker nog; ik zie een nieuwe top die ik wil beklimmen. Mijn kerstvakantie zal ik grote vellen ophangen op mijn werkkamer. Langzaam en zeker zullen de plannen vorm krijgen. Dus voor jullie: Tot begin volgend jaar. Dan zal ik mijn plannen ontvouwen. Een mooie afsluiting van dit jaar en de mooiste rotspaden gewenst voor het komend jaar.  

 

 

 

 

 

Visual Thinking: van Top-down naar gelijkwaardig met ook deze 21e eeuwse vaardigheid

21e eeuwse vaardigheden klein

Al decennia lang bestaat VTS als methode voor kunsteducatie in Amerika. De voordelen van deze methoden worden in het huidige onderwijs steeds meer gezien als een pracht zwaai naar sterkere manieren van lesgeven.  Werkwijzen die, meer dan de traditionele vormen, richting de 21e eeuwse vaardigheden gaan.

Van oorsprong

kijken de leerlingen bij deze methode onder begeleiding naar kunst en geven daar in een open gesprek gericht en gestructureerd aandacht aan het kunstwerk en elkaar. De verschillen en overeenkomsten worden waargenomen en zonder oordeel wordt er voortgebouwd op elkaars zienswijze. Alle perspectieven gelden als waardevol, wat de deelnemers zelfvertrouwen geeft in het geven van hun persoonlijke mening en wat hun kritische denken aanscherpt. Mét deze oefening in creatief, associatief en reflectief denken leren zij tegelijkertijd respectvol omgaan met elkaars visies.

Deze diepere vorm van leren

ontwikkelt bij de deelnemers wezenlijke vaardigheden zoals de hierboven schuingeschreven termen. Dit is iets wat in de nabije toekomst veelvuldig ingezet gaat worden. De maatschappelijke ontwikkelingen laten zien dat het top-down denken en werken, aan het ombuigen is naar een meer gelijkwaardig aanwezig zijn. Goed naar elkaar kunnen luisteren en elkaar beschouwen is dus heel wezenlijk. Hierdoor zullen elkaars talenten en expertises gezien, gewaardeerd en op de juiste plaats ingezet kunnen gaan worden. Alle talenten zullen waardevol blijken om een gebalanceerd team te creëren en resultaat te boeken.

De 21e eeuwse vaardigheden 

zijn  namelijk opgesteld vanuit deze gedachte.  Het intellectueel kapitaal van ons allen samen, zal de drijvende kracht zijn voor de toekomst. Dit betekent dat politieke, sociale en economische vooruitgang tijdens het huidige millennium alleen mogelijk zullen zijn, als we onze huidige jeugd uitdagen hun houding en intellect toekomstgericht te ontwikkelen.

Als ik om mij heen kijk

zie en hoor ik inderdaad van steeds meer scholen dat zij hiermee aan het werk zijn. Deze kinderen / leerlingen / studenten zullen zich op deze manier in hun schoolloopbaan al voorbereiden op hun toekomstige manier van werken. Ook binnen bedrijven zie en horen we dat het top-down denken en werken, plaats maakt voor teamsessies waarbij managers gelijkwaardig met de werknemers braindumpen. Deze inbreng convergeren zij weer om bijvoorbeeld ontwikkelthema’s te bezien. Hiermee wordt zowel in de diepte als in de breedte gedacht. Door deze vorm van samenwerken hebben collega’s meer kijk op ieders vaardigheden en wordt dus het zicht op mogelijkheden groter. De betrokkenheid van werknemers wordt versterkt en hun verantwoordelijkheidsgevoel krijgt een boost. Ik denk dat juist dit voorwaarden zijn om met plezier, inzet en motivatie te kunnen werken.   

 

 

 

 

Kansen voelen, uitdenken en creëren

Een poosje terug had ik een gesprek over expertises, plannen en acties. 'sMiddags dumpte ik mijn gedachten op papier. Met wat ik daar vond na bijna 60 jaar levens- en 40 jaar werkervaring voelde ik mijzelf rijk. Rijk met mijn kunde en kennis, en met de kansen die ik nog steeds zie in combinaties met andere expertises. Op deze leeftijd heb ik ervaring met het nodige én energie genoeg dus wil ik voor ieder die geïnteresseerd is …  nou ja lees maar even.

1.OVERZICHT

Terugblik

2.TERUGBLIK'100 jaar’ geleden werd ik kleuterleidster. Een gouden greep waar ik, nog touwtje springend op de lagere school,  al naar uitkeek. Wat ik toen nog niet wist, en later bleek, was het niet alleen de leeftijd van de kinderen wat mij trok. Veel kleuters zijn nog puur. Door goed observeren zag ik van elk kind waar hij/zij van hield en wat de sterke/zwakke kanten waren. Zo wist ik ook welke materialen en werkvormen ik voor dat kind in kon zetten om hem/haar te laten genieten van hetgeen er die dag op het programma stond. Mijn creativiteit in denken kreeg die jaren alle ruimte en groeide. Toen ik, wat jaren later, startende onderwijsgevende begeleidde in hun eerste jaar zelf voor de klas, werd mijn ‘huppeleffect’ legendarisch: als jouw opdrachten goed getimed en ingeschat zijn, zijn de kinderen huppelend aan het werk. Dit kan fysiek huppelen zijn, een schittering in de ogen, een blos op de wangen of een focus die je verbaasd. Je begrijpt dat ik van dit vak genoot.

Een eigen bedrijf

3.EXPERTISEDertig jaar, 6 scholen en kilometers veranderend onderwijsbeleid verder, was het elan er af en ging ik juist daar naar weer op zoek. In het informatie-tekenen vond ik mijn talent voor het pakken van de essentie van een verhaal, interview, beleidsstuk etc., het structureren van die kern, én het omzetten ervan naar beeld. Hierin vond ik mijn eerder verloren enthousiasme weer terug. Toch kriebelde die didactische expertise in mijn hersenpan en in mijn hart. Daarom ontwikkelde ik alleen en samen workshops om mensen te leren hun informatie in beeld om te zetten. Hen te inspireren deze beeldtaal als tweede moedertaal te gaan voelen en gebruiken..Ook ik leerde uit ervaring en mijn huidige workshops kenmerken zich wederom door sfeer, plezier en vooral zelf doen in kleine stappen binnen een gegeven structuur. 

Kansen voelen

4.SITUATIEVoor het merendeel werk ik vanuit huis waar we een heerlijke ruime werkkamer hebben gecreëerd voor mij. De kinderen studeren en zijn het huis uit. Dat geeft leegte maar ook ruimte. Ruimte om mijn energie aan een nieuwe uitdaging te koppelen. Om zo mijn expertises verder te laten bloeien en van nut te maken. Naast het tekenen in opdracht, het geven van workshops en het inspireren tot visueel werken bij het maken van verslagen of presentaties, zou ik graag meer willen samenwerken.

 

 

 

1+1=3 of 4

5.KANSENSamenwerken in een kleine groep en zo expertises te plakken om samen

*Mooie, leerzame, relevante trajecten te kunnen maken en overbrengen.
*Mijn / onze didactische kennis en vaardigheden inzetten en delen 
*De kunst van het pakken van de essentie samen te gebruiken om zo een heldere 
   communicatie te creëren
*De kracht van het structureren mede in te zetten voor dit doel en
*De troef van het omzetten in beeld te laten schijnen als groeiende tweede moedertaal

Dus zoek ik naar jou of anderen die je kent die digitaal erg sterk zijn, en/óf blij worden van samenwerken, en/óf  hierin kansen zien, en/óf zelf andere expertises in te zetten hebben.

Het is top om te weten wat ik wil. Maar het brengt het pas mogelijkheden als ik dit deel met jou als lezer. Om je te vragen of jij, of iemand uit jouw netwerk, mee wil creëren, mogelijkheden ziet. Fijn dus als je er over wilt denken of dit wil delen. 

 

 

 

School: 'zin in' of 'worsteling'?

In hoeveel klassen zal het aan dit begin van het schooljaar weer zo gaan: 

School zin of worsteling 1De leraar/leerkracht legt uit, de leerlingen luisteren en maken wel of geen aantekeningen. Voor sommige leerlingen is het verhaal niet logisch. Zij begrijpen niet echt wat de essentie er van is. Jammer, dat gaat thuis weer meer werk opleveren om zover te komen. Ligt dit aan het verhaal van de leraar of ligt dit aan deze leerlingen?
Ik denk dat de wisselwerking tussen hen hier oorzaak van is. De leraar / methode hanteert een wezenlijk andere denkstijl dan deze niet begrijpende leerlingen. Dit maakt begrijpend luisteren heel lastig. Het is dus geen kwestie van ‘fout’ of ‘schuld’ maar een communicatiemisser.

Om welke twee denkstijlen gaat dit dan?

school zin of worsteling 2Onderwijsmethodes werken veelal vanuit de analyse, stap voor stap naar de oplossing of het overzicht. Dit sluit aan bij de seriële manier van denken (tijd en volgorde) en heet de verbaal cognitieve denkstijl, of kortweg taaldenken. Woorden en begrippen zijn de informatiedragers en het stapsgewijze denken zorgt voor de helderheid en structuur.  Iedereen met deze denkstijl begrijpt de uitlegstappen van de leerkracht/leraar, ziet de logica en onthoudt het daarom makkelijker.

De andere denkstijl is de visueel cognitieve denkstijl, of kortweg beelddenken. Deze mensen hebben moeite met het verwerken van deze seriële informatie. Zij verwerken de informatie beter simultaan (gelijktijdig): Niet de stappen zijn voor hen uitgangspunt van denken maar het geheel waarin deze details een plaats hebben. Met dit overzicht als uitgangspunt zien zij al associërend de verbanden, en werken zo naar de details toe. Eigen ervaringen en kennis nemen zij in dit denkproces mee. Zo maken zij het geheel inzichtelijk. Beelden zijn hierbij hun informatiedragers.. Omdat dit associatieve denken in beelden veel minder tijd vraagt van onze hersenen dan het taaldenken, begrijpen zij op deze manier de informatie vaak sneller, heeft het direct een context en kunnen zij er al denkend mee ‘spelen’.

Het huidige onderwijssysteem is dus lastig voor beelddenkers.

school zin of worsteling 3Het geheel / het overzicht wordt, binnen de onderwijsmethoden, meestal pas aan het eind van het leerproces gegeven. Leerlingen die weet hebben van het verschil  tussen deze twee denkstijlen kunnen zich het zelfstandig omkeren van de informatie eigen maken. Dit kost hen wel bergen energie.

 

school zin of worsteling 3extraLeerlingen die geen weet hebben van deze verschillen hebben, ontwikkelen hierdoor makkelijk een laag zelfbeeld: ‘ik zal wel dom zijn’. Dit is onterecht, het doet zeer én het duurt vaak jaren voor dit beeld herzien wordt door hen én hun omgeving. Eenmaal aan het werk zijn het namelijk vaak geliefde collega’s die met behulp van hun talent om vanuit het overzicht te denken, probleemoplossend en strategisch denken .

 

Hoe weet je welke denkstijl je hebt?

school zin of worsteling 4Denk eens aan het woord ’toetje’. Zie je dan in gedachten een schaaltje met je lievelingstoetje met wafel en slagroom? Of zie je de letters van het woord toetje: t-o-e-t-j-e. Het verschil lijkt door deze kleine test zo onbelangrijk maar er zit een wereld van verschil tussen deze verbaal cognitieve en visueel cognitieve denkstijl.

Vanaf welke leeftijd weet je welke denkstijl je hebt?
Als baby zijn we allemaal deze beelddenker. De baby hoort de taal van de mensen om zich heen, maar denkt nog in ervaringen en beelden. Na heel vaak het woord ‘slapen’ gehoord te hebben, weten zij dat het bedje (zacht, warm, rustig) en het naar bed brengen (omkleden, liedje, muziekje) er mee bedoeld wordt.
Vanaf een jaar of 4 ontwikkelen we ons als taal- of als beelddenker en rond het 10e jaar is onze denkstijl een feit.*
Een relatief klein aantal mensen heeft geen voorkeur en kan voor elk moment de meest handige denkstijl kiezen.

*2010 onderzoek van Jaap Murre, hoogleraar Theoretische Neuropsychologie Universiteit Amsterdam

En wat ligt er in de toekomst voor deze beelddenkers?

school zin of worsteling 5Op dit moment wordt er door Jaap Murre en Anneke Bezem gewerkt aan testprofielen voor deze leerlingen. De bedoeling is dat hiermee ook passend onderwijs geboden kan gaan worden aan visueel cognitieve denkers. De hoop en verwachting is dat dit onderzoek dit jaar zal worden afgerond.

 

 

 

 

smily Geniet je dag!